RAVIMIREKLAAM

Õiguslik märge

Home > Õiguslik märge

Õiguslik märge

Toimetaja:

IPSEN PHARMA

Aktsiaselts  kapitaliga 84 194 713 eurot
65, quai Georges Gorse – 92100 Boulogne Billancourt – Prantsusmaa
Tel: +33 (0)1 58 33 50 00 Faks: +33 (0)1 58 33 50 01
419 838 529 RCS Nanterre – SIRET 419 838 529 00040 – APE kood 6420Z – Kmkr nr FR 87 419 838 529

Väljaande juht:

Hr Stéphane Simon

Veebimajutus:
Amazon Web Services, Inc.
P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108-1226

Lugege hoolikalt käesolevaid üldiseid kasutustingimusi, mis panevad paika IPSEN grupi forlax 10g® makrogool veebilehe kasutustingimused, millega te meie veebilehte külastades vaikimisi nõustute. Kui te üldiste kasutustingimustega ei nõustu, palume teil kodulehelt lahkuda.

IPSEN PHARMA jätab endale õiguse muuta või lasta muuta mis tahes ajal ja ilma etteteatamiseta nii üldiseid kasutustingimusi kui IPSEN PHARMA veebilehel olevat teavet.

Juhime tähelepanu sellele, et peate korrapäraselt vaatama üldiseid kasutustingimusi vastavalt nende viimasele lehel märgitud ajakohastamise kuupäevale, et oleksite kursis kõigi võimalike muudatustega, mida IPSEN PHARMA tingimustesse teha on võinud.

Lehe eesmärk

See veebileht on loodud eesmärgiga jagada üldist teavet täiskasvanute ajutise kõhukinnisuse ja forlax 10g® makrogool kohta.

Lehel sisalduv teave on avaldatud kõigile inimestele ja üksnes teavitamise eesmärgil. See ei ole
mis tahes põhjusel mõeldud:

  • meditsiinialaste nõuannete jagamiseks;
  • diagnoosi panemiseks;
  • asendamaks tervishoiuspetsialisti külastust, nõuandeid või soovitusi;

Intellektuaalne omand

forlax 10g® makrogool lehel sisalduvad dokumendid või selle jaoks loodud elemendid kuuluvad IPSEN PHARMA ainuomandisse või kolmandatele isikutele, kes on andnud IPSEN PHARMA’le volituse oma nime kasutamiseks.

Samuti kuuluvad kõik lehel olevad pildid, tekstid, tootenimed ja teised märgitud kaubamärgid IPSEN PHARMA või selle tütarettevõtete ainuomandisse või on neile antud vastav kasutusluba, mida võib rakendada üksnes allpool esitatud tingimustel.

Vastavalt teie nõustumisele käesolevate üldiste kasutustingimustega on teil õigus alla laadida, kuvada või printida lehel sisalduvat teavet üksnes isikliku ja eraviisilise kasutamise eesmärkidel, mitteärilistel eesmärkidel ning muutmata või kohandamata autoriõiguseid, kaubamärke või muidu omandiõigust puudutavaid märkeid tingimusel, et igal lehe sisu osaliselt või täielikult väljaprinditud koopial on olemas järgmine autoriõigust puudutav märge: “Autoriõigus © 2016. IPSEN PHARMA – Kõik õigused kaitstud”.

Lehe kasutamine mis tahes muul viisil peale ülalpool kirjeldatu on ilma IPSEN PHARMA eelneva kirjaliku nõusolekuta rangelt keelatud ja kujutab endast tingimuste rikkumist. IPSEN PHARMA ei anna teile mitte mingisugust õigust peale ülalpool esitatute, samuti ei anna ta mitte ühtegi intellektuaal-, tööstus- või oskusteabe omandi õiguse litsentsi, mis omanikule kuulub või mida ta kasutab.

IPSEN PHARMA või selle tütarettevõtted jätavad endale õiguse tegeleda mis tahes neile kuuluvate intellektuaalomandi õiguste rikkumisega.

Kolmandatelt isikutelt saadud teave

forlax 10g® makrogool veebileht sisaldab ühtlasi kolmandatelt isikutelt saadud teavet ja linke teistele veebilehtedele, mis on avaldatud asjaomaste isikute nõusolekul. IPSEN PHARMA püüab neile lehtedele viidata üksnes vastavalt kohaldatavale seadusandlusele.
Need lingid ja teave on teile antud üksnes teavitamise eesmärgil ja kasutusmugavuse suurendamiseks. IPSEN PHARMA ei saa kontrollida mitte mingil viisil kolmandate isikute esitatud teavet või neile kuuluvate lehekülgede sisu, samuti ei anna IPSEN PHARMA mitte mingeid garantiisid kolmandate isikute esitatud teabe ja nende lehtede osas ega ole vastutav nende sisu eest, mida te vaatate üksnes enda riisikol.
IPSEN PHARMA jätab endale õiguse kustutada mis tahes teave või lingid, kui ta peab seda sobimatuks või kui ta saab teada vaidlusest, mis on käimas lingi sisu üle.
Lehekülg võib teile välja pakkuda kindlas küsimuses nõu andnud ekspertide arvamusi seoses veebilehe või ajakirjandusartiklite väljavõtete sisuga. Selline teave esindab üksnes nõu andnud ajakirja või eksperdi, kuid mitte tingimata IPSEN Grupi arvamust. IPSEN Grupp ei vastuta sellisel kujul esitatud teabe või arvamuste täielikkuse ja täpsuse eest.

Lingid teistele või kolmandate isikute veebisaitidele

forlax 10g® makrogool lehekülg võib sisaldada hüperlinke kolmandate osapoolte veebilehtedele. Nende teistele lehtedele viivate linkide eesmärk on lihtsustada meie veebilehe külastamist. Igal juhul ja iseäranis Internetis leiduva teabe muutlikkuse iseloomu tõttu ei saa IPSEN PHARMA kontrollida nende väliste linkide loodud allikate loomust või sisu, mille tulemusel ei ole ettevõte vastutav kolmandate osapoolte linkide kasutamise, kättesaadavuse, olemasoleva sisu, reklaamide või muude elementide eest, kui ligipääs neile toimub IPSEN PHARMA lehe kaudu.
IPSEN PHARMA’l puuduvad igasugused vahendid kontrollimaks kolmandate isikute veebilehtede sisu, mistõttu on need IPSEN PHARMA’st täielikult sõltumatud. Lisaks ei tähenda forlax 10g® makrogool ja muu lehe vahel olev link mitte mingil juhul seda, et IPSEN PHARMA aktsepteerib viimase sisu ja võimalikku kasutusviisi.
Samuti on teil vastutus võtta kasutusele vajalikud ettevaatusabinõud, vältimaks igasugust lehe häirimist, eriti ühe või mitme viiruse ja/või muu pahavaraga.
Välised veebilehed võivad sisaldada hüperlinke, mis viivad forlax 10g® makrogool lehele. Niisuguse lingi olemasolu ei tähenda mitte mingit seost IPSEN PHARMA ja kolmanda osapoole veebilehe vahel. Igal juhul ei vastuta IPSEN PHARMA selliste linkide kättesaadavuse eest ega hinda, kontrolli, kiida heaks ega võta vastutust nendel lehtedel olevate või nende kaudu ligi pääsetavate reklaamide, toodete, sisu või muude elementide eest.

Küpsistepoliitika

Lehe kasutajaid teavitatakse küpsiste kasutamisest.
Küpsised on väikesed tekstifailid, mille eesmärk on säilitada kasutaja lehel navigeerimisega seotud teavet.

See võimaldab IPSEN PHARMA’l täiustada lehe kasutuskogemust. IPSEN PHARMA kasutatavad küpsised on nii ajutised kui püsivad.
Ajutised küpsised on aktiivsed üksnes kasutaja lehekülastuse ajal ja need kustutatakse veebilehitseja sulgemisel.
Püsivad küpsised jäävad alles kasutaja kõvakettale ka lehelt lahkumisel ja on seal seni, kuni kasutaja küpsised käsitsi kustutab või kuni veebilehitseja neist teatud aja järel puhastatakse.
Enamik veebilehitsejatest on eelseadistatud lehel küpsiste kasutamisega nõustumiseks.
Kasutaja võib sellegipoolest neid seadistusi muuta ja küpsised blokeerida oma kasutatava tarkvara abil. Alljärgnevad lingid annavad kasutajale selgitusi, kuidas küpsiste seadeid oma veebilehitsejas muuta:

  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Google Chrome
  • Safari pe MacOS
  • Safari pe iOS
  • Opera

Kui kasutaja blokeerib küpsised, peab ta arvesse võtma, et mõni graafiline element ei pruugi olla korralikult kuvatud ja mõne rakenduse kasutamine ei pruugi olla võimalik.
Lehekülg sisaldab toimivust puudutavaid analüütilist laadi küpsiseid “Google analytics”. Neid kasutatakse veebilehe toimivuse jälgimiseks ja näiteks selleks, et määrata ühe lehe vaatamiste arv ja erinevate külastajate arv veebilehel. Veebi analüütilisi teenuseid võivad vaadata ja kasutada kolmandad isikud. Nende küpsiste esitatud teave võimaldab analüüsida kasutajate käitumist lehel ja optimeerida nende kasutuskogemust. Samuti aitab see tuvastada neid veebilehe osi, mis võivad vajada hooldustöid. Teave on anonüümne ja seda kasutatakse üksnes statistilistel eesmärkidel. Küpsiste aktiveerimisel on vajalik kasutajapoolne nõustumine, mis antakse sel eesmärgil avanevas aknas klõpsamisel.
IPSEN PHARMA küpsise- ja isikuandmete kaitse poliitika võib igal hetkel muutuda. Kasutajal soovitakse regulaarselt vaadata õiguslikke teateid, viimaks end kurssi võimalike muudatustega.

Õiguskorra sätted
Leht ja selle sisu alluvad Prantsuse õigusele ning kõik sellega seotud võimalikud vaidlused kuuluvad lahendamisele Prantsusmaa pädevates kohtutes.