Interneto svetainę prižiūri

Pradžios tinklalapis > Interneto svetainę prižiūri

Interneto svetainę prižiūri

Leidėjas:

IPSEN PHARMA

65, quai Georges Gorse – 92100 Boulogne Billancourt – Prancūzija

Leidinio vadovas:

p. Stéphane Simon Interneto svetainę prižiūri:
„Amazon Web Services, Inc.“
P. d. 81226
Seattle, WA 98108-1226
Atidžiai perskaityti šį Bendrųjų naudojimo sąlygų aprašą, supažindinantį su sąlygomis, kurių privalu laikytis naudojantis IPSEN grupės forlax 10g® interneto svetaine. Naudojimasis mūsų svetaine reiškia, kad sutinkate su šiomis sąlygomis. Jei šių Bendrųjų naudojimo sąlygų nepriimate, prašome Jūsų šią interneto svetainę palikti.

IPSEN PHARMA pasilieka sau teisę be išankstinio įspėjimo bet kuriuo metu pakeisti arba nurodyti pakeisti šias Bendrąsias naudojimo sąlygas, įskaitant ir informaciją, kuri pateikiama IPSEN PHARMA interneto svetainėje.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad šias Bendrąsias naudojimo sąlygas kartais reikia perskaityti iš naujo, ypač pastebėjus, kad svetainėje nurodyta jų naujesnės redakcijos data – taip laiku sužinosite apie visus IPSEN PHARMA galimai atliktus pakeitimus.

Svetainės paskirtis

Šios interneto svetainės tikslas – pateikti skaitytojui bendrojo pobūdžio žinių apie suaugusiesiems ir vyresniems negu 8 metų vaikams nereguliariai pasikartojantį vidurių užkietėjimą ir apie forlax 10g®.

Šioje svetainėje patalpinta informacija skiriama plačiajai visuomenei ir pateikiama tik bendrais švietimo tikslais.
Informacija jokiu būdu neatstoja:

  • medicininių išvadų;
  • diagnozės nustatymo;
  • kvalifikuoto sveikatos priežiūros specialisto konsultacijų, išvadų ar rekomendacijų.

Intelektinė nuosavybė

Interneto svetainėje forlax 10g® pateikti dokumentai ir pačios svetainės elementai išimtine nuosavybės teise priklauso bendrovei IPSEN PHARMA arba trečiosioms šalims, suteikusioms bendrovei IPSEN PHARMA teisę juos cituoti.

Taip pat ir visi šioje svetainėje pateikti atvaizdai, minimi produktų pavadinimai ir kiti prekės ženklai yra išimtinė kompanijos IPSEN PHARMA bei jos filialų nuosavybė arba jiems yra gautas atitinkamas leidimas, todėl juos naudoti galima tik laikantis toliau išdėstytų sąlygų.

Priėmę šias Bendrąsias naudojimo sąlygas, gaunate teisę atsisiųsti, skelbti ar spausdinti šioje svetainėje pateikiamą informaciją su sąlyga, kad tai daroma tik asmeniniam ir privačiam naudojimui, nekomerciniais tikslais, nekoreguodami ir nekeisdami įrašų, susijusių su autorių teise, prekių ženklo teise ar kitomis nuosavybės teisėmis su sąlyga, kad kiekvienoje visai ar dalimi atliktoje šios svetainės turinio kopijoje bus pateikiamas šis įspėjimas apie autorių teises: „Copyright © 2016. IPSEN PHARMA – Visos teisės saugomos.“

Visi kiti naudojimo būdai, kurie skiriasi nuo prieš tai aprašyto, oficialiai draudžiami ir laikomi teisių pažeidimais, jei jiems nebuvo gautas išankstinis raštiškas IPSEN PHARMA kompanijos sutikimas. Išskyrus prieš tai paminėtą, IPSEN PHARMA kompanija Jums nesuteikia jokios kitos teisės, taip pat ir jokios intelektinės, pramoninės ar pažangiosios patirties licencijos, kuri jai priklauso nuosavybės ar naudojimo teise.

IPSEN PHARMA kompanija arba jos filialai pasilieka sau teisę teismine tvarka persekioti už bet kokį jos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą.

Trečiųjų šalių pateikta informacija

Interneto svetainėje forlax 10g® taip pat esama sutarties su trečiosiomis šalimis dėl pastarųjų pateiktos informacijos ir nuorodų į kitas interneto svetaines. IPSEN PHARMA bendrovė siekia remtis tik tomis interneto svetainėmis, kurios atitinka galiojančių teisės aktų reikalavimus.
Ši informacija ir nuorodos Jums pateikiamos tik informacijos tikslais ir Jūsų patogumui. IPSEN PHARMA kompanija neturi galimybių kaip nors kontroliuoti trečiųjų šalių informacijos ar to, kas pateikiama jų interneto svetainėse, todėl IPSEN PHARMA neteikia jokių garantijų dėl šios informacijos ir trečiųjų šalių svetainių ir neprisiima jokios atsakomybės už jų turinį, kuriuo Jūs naudojatės tik savo pačių atsakomybe.

Bendrovė IPSEN PHARMA pasilieka teisę pašalinti bet kokį turinį ar nuorodą, kurie jai atrodo neleistini, arba sužinojusi apie teisinį ginčą, kilusį dėl to turinio ar tos nuorodos.
Interneto svetainėje galės būti talpinama ekspertų nuomonė, išsakyta tam tikru konkrečiu, svetainės turinį atitinkančiu klausimu, arba straipsniai iš spaudos. Tokio pobūdžio informacija laikoma tik pasitelkto eksperto arba leidinio nuomone ir nebūtinai sutampa su bendrovės IPSEN požiūriu: Bendrovė IPSEN neatsako už tokiose skiltyse pateiktos informacijos ir nuomonių tikslumą ir išsamumą.

Nuorodos į kitas išorines svetaines ar trečiąsias šalis

forlax 10g® svetainėje gali būti hipertekstinės nuorodos į trečiųjų šalių svetaines. Vienintelė šių nuorodų į kitas svetaines paskirtis yra palengvinti naudojimąsi mūsų interneto svetaine. Dėl įvairių priežasčių, pirmiausia dėl internete pateikiamai informacijai būdingo lakumo, bendrovė IPSEN PHARMA negali kontroliuoti šių išorinių šaltinių pateikiamų išteklių turinio ir pobūdžio ir todėl negali būti laikoma atsakinga už trečiųjų šalių svetainių naudojimą, veikimo sutrikimus, turinį, reklamą ir kitus šių svetainių elementus, prieinamus per IPSEN PHARMA kompanijos svetainę.

Jokia trečiųjų šalių svetainių kontrolės priemone IPSEN PHARMA nedisponuoja, tad šios svetainės yra visiškai nepriklausomos nuo IPSEN PHARMA. Taip pat, saito tarp forlax 10g® svetainės ir trečiųjų šalių svetainės buvimas jokiu atveju nereiškia, kad IPSEN PHARMA kompanija kokiu nors būdu išreiškia pritarimą tos svetainės turiniui ir galimam jo panaudojimui.

Be to, Jūs patys turite imtis reikiamų atsargumo priemonių, kad svetainė nebūtų kaip nors užkrėsta kokiu nors vienu ar keliais „virusais“ ir (ar) kitomis kenkimo priemonėmis.

Išorinėse svetainėse gali būti hipertekstinių nuorodų į forlax 10g® svetainę. Tokia nuoroda jokiu būdu nereiškia, kad esama kokių nors sąsajų tarp IPSEN PHARMA kompanijos ir trečiųjų šalių svetainių. Bet kuriuo atveju IPSEN PHARMA kompanija nebus niekaip atsakinga, jei tokios svetainės bus neprieinamos, be to, IPSEN PHARMA netiria, nekontroliuoja, neišreiškia jokio pritarimo ir nėra niekaip atsakinga už turinius, reklamas, gaminius ar kitus elementus, kurie prieinami šiose svetainėse arba pasiekiame per jas.

Slapukų politika

Svetainės vartotojai yra informuojami apie slapukų naudojimą.
Slapukai yra nedidelės teksto rinkmenos, kurių paskirtis – saugoti informaciją, susijusią su vartotojo naršymu Svetainėje.

IPSEN PHARMA kompanijai jie suteikia galimybę pagerinti naudojimąsi Svetaine. IPSEN PHARMA kompanijos naudojami slapukai gali būti laikini ir pastovūs.
Laikinieji slapukai yra aktyvūs tik vartotojo lankymosi metu ir yra panaikinami jam uždarius naršyklę.

Pastovieji slapukai, vartotojui išėjus iš Svetainės, išlieka jo įtaiso kietajame diske iki tol, kol jis nepašalina jų rankiniu būdu arba, praėjus tam tikram laikui, jų neištrina naršyklė.
Didesnė dalis naršyklių užprogramuotos priimti Svetainės naudojamus slapukus.

Vis dėlto, vartotojas, vadovaudamasis savo programinės įrangos vedliu, naršyklės parametrus gali nustatyti taip, kad slapukai būtų atjungti. Atsidaręs toliau pateikiamas nuorodas, vartotojas ras paaiškinimus kaip sureguliuoti savo naršyklės slapukų parametrus:

  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Google Chrome
  • Safari pe MacOS
  • Safari pe iOS
  • Opera

Atjungdamas slapukus vartotojas turi žinoti, kad kai kurie grafiniai elementai gali būti rodomi neteisingai arba gali neveikti kai kurios taikomosios programos.
Svetainėje esama „Google analytics“ tipo analitinių slapukų. Jie naudojami Svetainės eksploatacinių savybių stebėsenai, pavyzdžiui, nustatant kiek kartų buvo peržiūrimas tam tikras puslapis ir kiek individualių vartotojų Svetainėje apsilankė. Interneto tyrimų paslaugos gali būti sukurtos ir naudojamos trečiųjų šalių. Šių slapukų teikiama informacija suteikia galimybę tirti vartotojų elgsenos būdus, slapukai naudojami vartotojo patirties optimizavimo tikslais arba nustatant, kokioms interneto svetainės dalims gali būti reikalingi priežiūros darbai. Informacija yra anoniminė ir panaudojama išimtinai tik statistikai. Slapukams aktyvuoti reikalingas vartotojo sutikimas, kuris išreiškiamas spragtelint ant pasirodžiusio tam skirto langelio.
IPSEN PHARMA kompanijos slapukų ir asmens duomenų apsaugos politika bet kada gali būti pakeista. Raginame vartotoją periodiškai pasižiūrėti teisines nuorodas, kad sužinotų, ar nėra padaryta kokių nors pakeitimų.

Jurisdikcinė tvarka
Jurisdikcinė tvarka